Mua AUPC

AUPC mang lại những gì:
1) Nhận song song nền tảng khi nền tảng đã sẵn sàng
2) Tận dụng các dịch vụ trực tuyến với chúng tôi
3) Giao dịch trên các sàn giao dịch công khai (vào tháng 7 hoặc tháng 8)

Địa chỉ hợp đồng mã thông báo (để thêm AUPC vào ví của bạn) : 0x500df47e1df0ef06039218dcf0960253d89d6658

Token Sales ended, please purchase on public exchanges